Книги

Шановні друзі!

В серпні 2017 року вийшла книга “Вийти з пітьми”, де представлена парадигма попередження соціально-економічного колапсу України. Це біографічний та політико-психологічний очерк про пошук вченим, бізнесменом, політиком та громадським діячем Анатолієм Пешко виходу з багатоаспектної кризи. Видання вийшло за сприяння: Академії Економічних Наук України, Академії Соціального Управління, наукових та творчих формувань, дійсним членом яких являється герой цього твору. Книга видана під керівництвом Співака С.Н. – кандидата економічних наук та доцента.

Ви можте читати чи завантажити книгу абсолютно безкоштовно за посиланням: КНИГА.

В грудні 2017 року вийшла нова книга – «Тези Академіка А.В.Пешко».

Ви можте читати чи завантажити книгу абсолютно безкоштовно за посиланням: КНИГА.

До 50-річчя Київського союзу журналістів вийшла книга “В об’єктиві часу”

Ви можте читати чи завантажити книгу абсолютно безкоштовно за посиланням: КНИГА.

Монографії

 • Пешко А. В., — Державне регулювання підприємництва в період переходу до ринку — Київ: Либідь. — 1999 — 10 д.а.
 • Берник П. С., Афтаназів І. С., Сивак І. О., Пешко А. В., Голуб Ю. М., Конюхов О. С., — Технологічні методи забезпечення надійності машин — Київ: КИТ. — 2004—148с.
 • Пешко А. В., — Формування і розвиток реальної економіки в Україні — Ужгород: Патент. — 2005 — 14,5 д.а.
 • Пешко А. В., — Інвестиційна діяльність в Україні — Видавничий дім Дмитра Бураго. — 2006 — 10,2 д.а.
 • Пешко А. В., — Збалансована система показників у формуванні стратегії розвитку організації і підприємств — Київ: Видавництво КВІЦ. — 2007—271с.
 • Андрушків Б., Гаєвський А., Шерстюк Р., Кирич Н., Кухній Л, Пешко А., Стойко І., Малюта Л., — Стратегія розвитку адміністративного району (Концептуальні засади організації соціально-економічного розвитку адміністративного району в контексті формування добровільних об’єднань теріторіальних громад Лановеччини) — Тернопіль 2017 456с.
 • Андрушків Б. М., –  Організація та особливості підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації  – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021 – 131с.

Статті

[vc_wp_

 

 • Пешко А. В., Білопольский М. Г., Турченко А. К., — Повышение эффективности использования энергоресурсов Украины — СМП АВЕРС. — 2005 — 45с.
 • Пешко А. В., — Державна політика в забезпеченні ефективності діяльності підприємницьких структур — Київ: Либідь. — 1999 — 52с.
 • Пешко А. В., — Удосконалення форм, методів і механізмів фінансово — кредитної підтримки підприємництва — Одеса: «Актуальні проблеми політики». Одеська державна юридична академія. Збірник праць. Вип.6-7. — 1999 — с.126-131
 • Пешко А. В., — Необхідність і основні моделі державного регулювання ринкових відносин — Одеса: Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999 — № 3 — с.148-151
 • Пешко А. В., — Система державного регулювання і підтримки підприємництва в зарубіжних країнах — Одеса: Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999 — № 3 — с.133-136
 • Пешко А. В., — Бізнес-інкубатор — важлива організаційна модель розвитку малого та середнього підприємництва — Одеса: «Актуальні проблеми політики». Одеська державна юридична академія. Збірник праць. Вип.6-7. — 1999 — с.401-405
 • Пешко А. В., — Держава та її роль в регулюванні ринкової економіки — Одеса: Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999 — № 4 — с.183-185
 • Пешко А. В., — Формування механізмів реалізації державної програми підтримки та розвитку підприємництва — Одеса: Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999 — № 3 — с.197-200
 • Пешко А. В., — Поняття державного регулювання та підтримки підприємництва — Київ: Либідь. — 1999 — 82с.
 • Пешко А. В., — Современные методы и технологии принятия управленческих решений — Список наукових праць журналу Персонал — 1999 — № 5
 • Чумаченко М. Г., Червова Л. Г., Пешко А. В., — Инвестиционная политика в Украине — Донецьк: Науково — практичний журнал Інституту економіки промисловості НАН України. — 2002 — № 3(17) — с.8-20
 • Пешко А. В., Мазуренко Г. В., — Фінансове забезпечення науки та культури: джерела та перспективи — Київ: Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 1/2005 — с.442-448
 • Пешко А. В., Мазуренко Г. В., — Міський бюджет як фінансовий інструмент забезпечення ефективного управління житлово — комунальнім господарством — Одеса: «Актуальні проблеми державного управління». Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. — вип.2(22) — 2005 — с.305-314
 • Пешко А. В. — Завдання економічного реформування в контексті європейського вибору України — Одеса: «Актуальні проблеми державного управління». Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. — вип.1/2005 — с.155-164
 • Пешко А. В., Мазуренко Г. В. — Харків: «Актуальні проблеми державного управління». Збірник наукових праць Харківського регіонального інституту НАДУ при Президентові України. — вип.2/2005 — с.143-152
 • Пешко А. В., Мазуренко Г. В. — Економічні механізми регулювання розвитку ринку праці в Україні — Київ: Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — вип1/2005 — с.191-199
 • Пешко А. В., Маренкова Г. О. — Ефективність логістичного процесу у прийнятті управлінських рішень — Київ: Журнал «Управління сучасним містом» Національна академія державного управління при Президентові України. — № 1-2/1-(17-18).2005 — с.17-21
 • Пешко А. В. — Методологічні аспекти державного регулювання підприємницького діяльності в Україні — Дніпропетровськ: «Актуальні проблеми державного управління». Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту НАДУ при Президентові України, Науково — виробничий журнал. — вип2(20)-2005 — с.132-139
 • Пешко А. В. — Проблеми розвитку торговельно — економічних відносин між Україною та Європейським союзом — Запоріжжя: Науково — виробничий журнал «Держава і регіони», серія «Державне управління» — 2004 — № 2 — с.78-82
 • Пешко А. В. — Економічні засади формування системи соціального страхування — Запоріжжя: Науково — виробничий журнал «Держава і регіони», серія «Економіка і підприємництво» — 2005 — № 3 — с.158-161
 • Пешко А. В. — Основні шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України — Донецьк: Журнал «СХІД» — спецвипуск № 3(69) — травень 2005 — с.11-14
 • Білопольський М. Г., Пешко А. В. — О теории развития общества — Економічний вісник Донбасу № 1(2) — 2005 — с.4-6
 • Пешко А. В. — Державне регулювання агропромислового комплексу України -Київ: Вісник Національної академії державного управління при Президентові України — № 1/2006 — с.142-147
 • Пешко А. В. — Економічні проблеми державного регулювання зайнятості населення — Дніпропетровськ: «Актуальні проблеми державного управління». Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту НАДУ при Президентові України, Науково — виробничий журнал. — вип1(23) — 2006 — с.120-128
 • Пешко А. В., Назаренко А. В. — Світова організація торгівлі: наслідки та перспективи для України — Дніпропетровськ: «Актуальні проблеми державного управління». Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту НАДУ при Президентові України, Науково — виробничий журнал. — вип2(24) — 2006 — с.100-107
 • Пешко А. В., Назаренко А. В. — Інвестиційні ресурси та джерела їх формування — Одеса: «Актуальні проблеми державного управління». Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. — вип1(25) — 2006
 • Пешко А. В. — Управління ризиками в агропромисловому секторі — Економічний вісник Донбасу № 1(3) — 2006 — с.83-88
 • Пешко А. В. — Стан та інвестиційна привабливість галузі рослинництва в Україні — Вісник економічної науки України. № 1(9) — 2006 — с.117-119
 • Пешко А. В. — Процеси глобалізації та їх вплив на національні економіки — Київ: Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — № 2/2006 — с.133-138
 • Пешко А. В. — Фінансові механізми підприємницької діяльності — «Ефективність Державного Управління». — 2005 — вип..8 — Збірник наукових праць Львівського регіонального інститут НАДУ при Президентові України. — с.301-306
 • Пешко А. В., Назаренко А. В. — Міжнародні фінансові організації як учасники інвестиційного ринку — Донецьк: Журнал «СХІД» — спецвипуск № 3(75) травень — червень 2006 — с.30-36
 • Пешко А. В. — Управління ризиками в агропромисловому секторі — Запоріжжя: Журнал «Держава і регіони» серія «Економіка» — вип.1/2006 — с.124-128
 • Пешко А. В. — Офшорний бізнес як складова світової економіки — Запоріжжя: Журнал «Держава і регіони» серія «Економіка та підприємництво» — вип.3/2006 — с.233-236
 • Пешко А. В., Назаренко А. В. — Інноваційна діяльність як необхідна складова інвестування — Донецьк: Журнал «Економіка промисловості». Збірник наукових праць Донецького регіонального інституту економіки промисловості НАН України. — вип.2(33) — 2006 — с.14-18
 • Пешко А. В. — Стан та інвестиційна привабливість галузі тваринництва в Україні — Економічний вісник Донбасу. № 2-3 (4-5) — 2006 — с.71-76
 • Пешко А. В. — Збалансованість системи показників у формуванні стратегії розвитку організацій, підприємств — як метод стабілізації економіки України — Донецьк: Аналітично — інформаційний журнал «СХІД» № 3(81) травень — червень — 2007 — с.101-103
 • Пешко А. В., Назаренко А. В. — Формування паливно — енергетичного балансу України з огляду на енергетичну незалежність — Науковий журнал «Економічний вісник Донбасу»№ 3(9) — 2007 — с.14-18. [2]
 • Пешко А. В. — «Реальный курс, доллара в том числе» 23.09.2014 [3]
 • Пешко А. В. — «ЛЕЧЕНИЕ РАКА — ВОЗМОЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ!» 30.04.2015 [4]
 • Пешко А. В. — «Председателю Службы безопасности Украины Наливайченку Валентину Александровичу Общественного деятеля Вице-президента Академии экономических наук Украины Пешко А. В.» 30.04.2015 [5]
 • Пешко А. В. — «Генеральному прокурору Украины Шокину В. Н. Общественного деятеля Вице-президента Академии экономических наук Украины Пешко А. В.» 30.04.2015 [6]
 • Пешко А. В. — «У НАС ЕСТЬ ЕЩЕ ШАНС СПАСТИ УКРАИНУ И ЕЁ ЭКОНОМИКУ» 21.05.2015 [7]
 • Пешко А. В. — «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» 18.10.2015
 • Пешко А.В — Аграрный сектор превращают в банкрот 22.02.2016 [8]
 • Пешко А.В — Открытое обращение к Президенту Украины Порошенко П.А 25.04.2016 [9]
 • Пешко А. В. — Европейские сказки и европейская реальность в Украине. 16.06.2016
 • Пешко А. В. — Ассоциация с ЕС? Отвечает ли украинская налоговая и аграрная политика требованиям ЕС? 06.07.2016 [10]
 • Пешко А. В. — Демографическая трагедия Украины 21.07.2016
 • Пешко А.В — КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ 07.02.2017
 • Пешко А.В — От чего страдает украинский народ? 06.02.2017
 • Пешко А.В — Відкрите звернення громадянина України, громадського діяча, академіка та віце-президента Академії економічних наук України Пешка Анатолія Володимировича до Прем’єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича, міністра фінансів України Данилюка ОлександраОлександровича, голови Державної прикордонної служби України Назаренка Віктора Олександровича, в.о голови Державної фіскальної служби України Продана Мирослава Васильовича щодо порушення прав людини на адміністративному кордоні з територією окупованої Автономної республіки Крим [11]
 • Пешко А. В. – Как “заботятся” “постреволюционное” правительство, Президент и депутаты об украинских пенсионерах 15.08.2017
 • Газета “Сільські Вісті”, Випуск №99 від 19 грудня 2017 цитата:1
 • Стаття “Экономический рост Украины будет возможен с проведением властями правильной налоговой политикой” в інтернет-виданні “novostimira.press” від 20.12.2017 присвячена виступу Анатолія Пешка на “круглому столі”, що відбувся в УНІАН 20 грудня:2
 • Посилання на книги Академіка та Першого Віце-президента Академії економічних наук України Анатолія Володимировича Пешко, які розміщені в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського та Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого.
  http://catalogue.nlu.org.ua/?page=1&arg0=%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE&fbclid=IwAR2-LQ_S0YdsImMlJZnVvgGilWfXywt3kD1Y3qhSTtJpEScKYwltQyZ_9nE                                                                                                                                                              http://www.nbuv.gov.ua/node/5253?fbclid=IwAR2mm7WdKa5-t8zPbocpbFZXKSHTmk_kOeEvZkEYy6upiBIj-pMaG_2LI-U

[/vc_wp_text]

3 Популярно!